WSAVA vyzýva, aby psi, vystavení ebole, boli daní do karantény, nie usmrtení!

 Kategória Novinky

Svetová asociácia veterinárov malých zvierat (World Small Animal Veterinary Association WSAVA), výzyva, aby psi, vystavení ebole v neendemických oblastiach, boli testovaní a daní do karantény, nie automaticky eutanázovaní. K vyjadreniu došlo v súvislosti s udalosťou z 8. októbra 2014, keď bol pes infikovanej ženy v Španielsku utratený na nariadenie vlády proti vôli majiteľky.

Infekcia zdravotnej sestry, ktorá sa infikovala ebolou po tom, čo ošetrovala nakazeného kňaza, vyvolala medzinárodné znepokojenie. Ľudia, ktorí s ňou prišli do kontaktu, boli umiestnení do karantény. Madridská regionálna vláda obstarala súdne rozhodnutie na eutanáziu jej psa, argumentujúc, že “dostupné vedecké informácie” nemôžu vylúčiť “riziko nákazy”.  Karanténa ako alternatíva nebola zvažovaná a pes bol usmrtený.
WSAVA je asociáciou pozostávajúcou z 92 veterinárnych organizácií z celého sveta, reprezentuje asi 145 000 veterinárov. Vedecké dôkazy podporujúce jej názor sú dostupné na www.wsava.org.

[Zdroj: WSAVA]