Zmena fakturácie

 Kategória Novinky

Milí kolegovia, od júla meníme frekvenciu fakturácie pre veterinárne praxe na jedenkrát mesačne. Dúfame, že tak zjednodušíme našu vzájomnú spoluprácu. Súhrnné faktúry budú vystavované ku koncu kalendárneho mesiaca.