Zmeny v niektorých profiloch platné od 1.7.2023

 Kategória Novinky

Milé kolegyne a kolegovia,

naše vyšetrenia a profily sa tradične menia k 1.9., avšak niektoré zmeny nadobudnú platnosť už od 1.7.2023. Veríme, že nové zloženie profilov zodpovedá nielen najnovším vedeckým poznatkom a odporúčaniam, ale bude viac vyhovovať aj vám, veterinárom v praxi.

Vyš. č. 1001, ktoré poznáte ako Pečeň základná diagnostika, sa bude nazývať Pečeň 1 a bude obsahovať nasledujúce parametre: u psa/mačky: ALT, AP, bilirubín, cholesterol, urea; u koňa a prežúvavcov: AST, GLDH, γ-GT, žlčové kyseliny.

Vyš. č. 1102 sa premenuje na Pečeň 2 a bude obsahovať parametre: ALT, GLDH, AST, AP, γ-GT, bilirubín, cholesterol, urea, žlčové kyseliny, TP, albumín, globulín, alb/glob kvocient, glukóza, Na, K, Cl. Vzhľadom na zmenu parametrov sa cena vyšetrenia znižuje.

Vyš. č. 2000 – Obličky základná diagnostika bude pod novým názvom Obličky 1 obsahovať okrem urey a kreatinínu aj ďalšie parametre: albumín, celkové bielkoviny, Ca a PO4. Do 1.9. zostáva cena vyšetrenia nezmenená.

Vyš. č. 1130 Obličky rozšírená diagnostika spolu s novým názvom Obličky 2 dostane aj nový parameter FGF23 a novú cenu.

Vo vyšetrení č. 1800 Diagnostika tumorov malá nahradí elektroforéza doteraz testovaný parameter haptoglobín.

Vyš. č. 441 Diagnostika tumorov veľká mení svoje zloženie aj cenu. Parametre: AFP, CEA, tymidínkináza, CRP, elektroforéza, AP, LDH, vitamín D (25 OH).

Vyš. 3001 Pankreatitída profil: namiesto AST pribudnú AP, bilirubín,  albumín.

Vyš. 1290 Dysbióza profil bude obsahovať navyše sekretorické IgA protilátky (sIgA).

Vyš. č. 2032 Importované choroby pes akútny pacient bude obsahovať: malý krvný obraz, PCR: piroplazmy, leishmanie, ehrlichie, hepatozoon, Anaplasma platys, mikrofilárie.

 

Malé zmeny budú aj v profiloch Karanténny profil (boa/pytón) a Kožný profil (jaštery), v prípade potreby nás, prosíme, kontaktujte.

V online laboratóriu MyLab budú profily a ceny aktualizované.