Nový test: FCoV-23

 Kategória Novinky

Exkluzívne v Labokline – špecifická PCR detekcia FCoV-23 🤩

Začiatkom roku 2023 došlo na Cypre k vážnemu prepuknutiu choroby FIP u mačiek, pričom počet prípadov potvrdených PCR sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil viac ako 40-násobne (Attipa et al., in press). Následné výskumy odhalili vysoko patogénny rekombinantný mačací/psí koronavírus, ktorý sa označuje ako FCoV-23. Predbežné údaje poukazujú na priamy prenos tohto vírusového variantu: zdá sa, že spôsobuje FIP bez potreby zmeny biotypu. S naším novým testom máme možnosť posúdiť riziko nakazenia. O test je možné požiadať aj spätne pre vzorky PCR-pozitívne na koronavírusy testované v roku 2023. To umožňuje komplexné vyhodnotenie predchádzajúcich prípadov FIP.

Číslo vyšetrenia: 8895

Materiál na vyšetrenie: peritoneálna, pleurálna tekutina alebo likvor, EDTA plná krv