Web-seminár 16.4.2024: News from international congresses on equine medicine in 2023 (BEVA and AAEP)

 Kategória Novinky

Milí kolegovia, pozývame Vás na bezplatný web-seminár v angličtine, ktorý sa uskutoční 16.4.2024 o 19:00.

Tento webový seminár sumarizuje najzaujímavejšie novinky, najmä tie, ktoré sa týkajú internej medicíny koní, prezentované na kongresoch BEVA a AAEP v roku 2023.

POZVÁNKA

LINK na registráciu